Mange proxy-servere og load balancere er sårbare

Sårbarheder i reverse proxy-servere kan give angribere adgang til fortrolig information på interne servere.

Sikkerhedsforsker James Kettle fra Portswigger Web Security har fundet en række websteder med sikkerhedsproblemer. Sårbarhederne ligger i den måde, de bruger reverse proxy-servere eller load balancere på.

En reverse proxy tager imod forespørgsler fra en web-browser og sender dem videre til en bagvedliggende webserver. Svar fra serveren sendes retur til browseren.

James Kettle har opdaget, at han ved at ændre på HTTP-headeroplysninger kan styre proxy-serverens behandling af trafikken. For eksempel kan en forkert oplysning i Host-feltet medføre, at data fra en intern server sendes ud til klienten.

Han undersøgte problemet systematisk hos en række firmaer. Det affødte dusører for at opdage sikkerhedsproblemer på i alt 33.000 dollars.

Nogle af sårbarhederne lå i den måde, Apache HttpComponents HttpClient behandler data på. Den fejl har Apache rettet.

Foruden proxy-servere fandt James Kettle lignende problemer i web-analysesystemer og cacheservere.

Han har udviklet en open source-udvidelse til programmet Burp Suite, Collaborator Everywhere, der kan bruges til at finde lignende sårbarheder.

Anbefaling

Test jeres proxy-servere og load balancere for sårbarheder.

Links