Om DKCERT

DKCERT (Danish Computer Security Incident Response Team) overvåger sikkerheden på forskningsnettet. DKCERT er en tjeneste, der leveres gennem DeiC (Danish e-Infrastructure Consortium).

Vision

DKCERT bygger på en vision om at skabe værdi for uddannelses- og forskningssektoren i form af øget informationssikkerhed. Det sker gennem offentliggørelse af viden om informationssikkerhed skabt gennem samarbejde med den offentlige og private sektor, forsknings- og undervisningsverdenen, samt internationale samarbejdspartnere.

Mission

Det er DKCERTs mission at skabe øget fokus på informationssikkerhed i uddannelses- og forskningssektoren ved at opbygge og skabe aktuel, relevant og brugbar viden. Denne viden gør DKCERT i stand til at offentliggøre og udsende advarsler og anden information om potentielle risici og begyndende sikkerhedsproblemer.

Tjenester

 

Keywords: