Oversigt: Risikovurderinger og antal af sårbarheder i 15 år

Sådan fordeler antallet af registrerede sårbarheder sig gennem 15 år.

Mellem 2004 og 2016 har antallet af registrerede sårbarheder svinget op og ned, men ligget omkring 4.000 til 6.000. De sidste to år er antallet dog steget ret markant, som det kan ses i grafen nedenfor.

Den største stigning er sket indenfor risikovurderingen: Middel.

Det kan skyldes større interesse for digital kriminalitet men også bedre registrering i USA's National Vulnerability Database, hvor tallene stammer fra.

Kilde: National Vulnerability Database.

2018 blev således et rekordår med hensyn til det registrerede antal af sårbarheder. National Vulnerability Database registrerede cirka 16.500 sårbarheder i 2018.

I 2017 var tallet på cirka 14.500. Der er således fundet lige knap 2.000 flere sårbarheder.

1.465 sårbarheder fik i 2018 den højeste risikovurdering. Det vil sige, at de var udstyret med en CVSS-score (Common Vulnerability Scoring System) mellem 9 og 10.  

Det svaret til 8.9 procent. I 2017 var antallet af sårbarheder med en risikovurdering på 9 eller derover på 10,4 procent. 

CVSS er en åben standard, der anvendes til at beskrive, hvor alvorlig en sårbarhed er. Skalaen går fra 0 til 10, hvor 10 er mest alvorlig.

Anbefaling:

Opdater altid dine produkter med de nyeste opdateringer fra producenten.

Links:

Keywords: