Nyt undervisningsmateriale skal uddanne unge i informationssikkerhed

Et nyudviklet undervisningsmateriale om cyber- og informationssikkerhed skal formidle emnet til elever på skoler, gymnasier og erhvervsuddannelser.

Awareness er et af nøgleområderne, når det handler om bedre informationssikkerhed.

Som et led i den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed er der derfor udviklet undervisningsmateriale, der skal uddannet børn og unge, så de kan færdes sikkert på nettet og udnytte de digitale muligheder på en tryg, forsvarlig og etisk korrekt måde. 

Materialerne er udviklet i samarbejde mellem Centre for Undervisningsmidler og Styrelsen for It og Læring, og det omhandler emner som:

  • digital etik
  • svindel på nettet
  • fake news
  • digitalt selvforsvar mod cookies
  • billeddeling
  • validering af data
  • GDPR

Der er udarbejdet en række undervisningsforløb og aktiviteter, som dækker alle klassetrin og mange forskellige fag til både grundskoler, de gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelserne med flere.

Link:

Keywords: