Er din virksomhed digital ansvarlig?

Ny analyse skal afdække, hvordan virksomhederne kan hjælpes med at øge sikkerheden og styrke tilliden til virksomhederne.

Rådet for digital sikkerhed gennemfører i øjeblikket en analyse af virksomhedernes udfordringer og muligheder med dataansvarlighed. Dette sker som led i et projekt, der har til formål at fremme danske virksomheders konkurrenceevne via ’positiv, ansvarlig, lovlig og sikker dataanvendelse i forretningsudviklingen’.

Projektpartnerne er DI, D-mærket, IDA og IT-Branchen, der i samarbejde med Erhvervsstyrelsen og med støtte fra Industriens Fond, netop har afsluttet dataindsamlingen for at blive klogere på, hvordan virksomhederne kan hjælpes med at øge sikkerheden og styrke tilliden til virksomhederne.

Efter afslutning af analysen er det planen, vejledninger og værktøjer skal tilpasses med afsæt i analysens anbefalinger, ’..ligesom der i relevant omfang kan nyudvikles vejledningsmateriale samt værktøjer’, som det fremgår af projektbeskrivelsen.

Dataetisk roadshow

Som afslutning på projektet gennemføres et dataetisk roadshow i hele landet i januar, hvor deltagerne bl.a. bliver præsenteret for udfordringer og muligheder der er med at arbejde med dataetik og GDPR. Endvidere gives der et overblik over en de forskellige værktøjer og vejledninger, der findes på området, ligesom D-mærket bliver præsenteret.

Målgruppen er adm. direktører og ledende medarbejdere i små og mellemstore virksomheder, der sidder med ansvaret for virksomhedens it-systemer, som gerne vil have et hurtigt overblik over, hvad man kan gøre for at sikre sin virksomhed.

Selve analysen udføres af konsulentvirksomheden Carve, der fremlægger resultaterne på et webinar den 29. oktober 2021. Tilmelding til webinaret kan ske ved henvendelse til Rådet for digital sikkerhed på https://www.digitalsikkerhed.dk/webinar-om-ansvarlig-dataanvendelse/

Links:

https://www.digitalsikkerhed.dk/ansvarlig-dataanvendelse/