Kodeord i det offentlige: Genbruget hersker II

Offentligt ansattes private kodeord tages med på job.

I går skrev vi, at 26 pct. at de offentligt ansatte at de genbruger kodeord til flere systemer og tjenester på deres arbejde.

Hvad angår genbrug af adgangskoder mellem privatlivet og arbejdet, ses der samme tendens. Hele 22 pct. oplyser, at de alle steder eller enkelte steder genbruger adgangskoder fra privatlivet til arbejdspladsen og vice versa. Normalt er genbrug godt, men når det drejer sig om genbrug af kodeord, er det overhovedet ikke godt.

Det er et væsentligt problem for sikkerheden på arbejdspladsen, fordi kompromitterede kodeord nærmest med garanti forsøges brugt i andre sammenhænge. Dermed kan en dårlig sikkerhedskultur hjemme gå ud over sikkerheden på jobbet, ligesom det modsatte naturligvis også er gældende.

Tallene fremgår af rapporten Danskernes informationssikkerhed, som DKCERT udgav i december sidste år i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen. Rapporten baserer sig på en dataindsamling, der blev foretaget i sommeren 2020. Dvs. at det er relativt gamle tal, men tendensen er rimelig klar. De ældste aldersgrupper skiller sig positivt ud, mens de yngste har en del at lære.

Uanset hvad: Med op over 20 pct. af de offentligt ansatte, der har problemer med kodeord, er det måske på tide, at arbejdspladserne stiller en passwordmanager til rådighed for de ansatte?

Cybervoxpop

Stiller din arbejdsplads en passwordmanager til rådighed for dig og dine kolleger?