Kodeord i det offentlige: Genbruget hersker III

Godt 10 pct. af de offentligt ansatte angiver, at de deler kodeord til det samme system.

I går skrev vi, at godt 1/5 af de offentligt ansatte har det svært med at holde private kodeord private. Forstået på den måde, at 22 pct. oplyser, at de alle steder eller enkelte steder genbruger adgangskoder fra privatlivet på arbejdspladsen og vice versa. Og mandag viste vi, at 26 pct. af de offentligt ansatte genbruger kodeord til systemer og tjenester på selve arbejdsapladsen.

Men genbrug handler ikke kun om at bruge private koder på job og omvendt og genbruge koder til systemer og tjenester alene på job. Det handler også om genbrug af kodeord de ansatte imellem.

Det har vi nemlig også spurgt de offentligt ansatte om i forbindelse med rapporten Danskernes informationssikkerhed 2020, som blev til i et samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen og DKCERT. Rapporten udkom i sin helhed december og er baseret på en dataindsamling i sommeren 2020.

Ret skal være ret: Der er færre offentligt ansatte, der angiver, at de deles med andre ansatte om samme adgangskoder til fælles it-systemer eller databaser på arbejdet i forhold til den enkelte medarbejders genbrug af egne kodeord. 11 pct. af de offentligt ansatte oplyser, at de deles om kodeord på jobbet. Og ligesom i de andre tilfælde viser de ældste sig at være duksene, mens flere af de yngste har taget principperne for deleøkonomi med sig ind i kodeordsanvendelsen. 

Der kan naturligvis være systemmæssige begrænsninger, der gør, at der kun er ét kodeord til et system, ligesom der i en ikke så fjern fortid kun var én nøglelås til rådhuset.  

Men ellers er det dårlig skik ikke at have sine egne kodeord for sig selv. Og et nemt redskab at anvende er det digitale nøglebundt: Passwordmanageren, som arbejdspladsen måske stiller til rådighed for de ansatte.

Det er arbejdspladsens sikkerhedspolitik og regler, der stiller retningslinjer op for anvendelse af kodeord. Men de generelle retningslinjer er stort set universelle. Dem har informationsportalen Sikkerdigital.dk mere om på https://sikkerdigital.dk/borger/fem-sikre/brug-staerke-kodeord/.