FBI: Tab som følge af cyberkriminalitet oversteg 10 mia i 2022

Svimlende beløb går tabt pga. cyberkriminalitet.

Det amerikanske forbundspoliti modtog i 2022 mere end 800.000 anmeldelser relateret til cyberkriminalitet med tab på i alt over 10 milliarder dollars til følge.

Det fremgår af rapporten Internet Crime Report 2022 fra FBI’s Internet Crime Complaint Center, også kaldet IC3, som er omtalt i Security Week i denne uge.  

Selv om antallet af klager var mindre end 2021, steg tabene fra 6,9 milliarder dollars til 10,3 milliarder. I de seneste fem år har IC3 modtaget i alt 3,26 millioner klager for 27,6 milliarder dollars i tab.

Selv om der kun er tale om opgørelser for USA alene, er der tale om et svimlende højt beløb, der er firedoblet siden centeret begyndt at modtage klagerne i 2018. Hvis USA alene står for tab for 10 milliarder dollars, hvordan ser det så ikke ud i resten af verden?

De fem største typer af cyberrelaterede forbrydelser i 2022 var phishing (300.000 anmeldelser), brud på personlige data (58.000), svindel uden betaling/ikke-levering (51.000), afpresning (39.000) og teknisk support-svindel (32.000). Mere end 21.000 anmeldelser var relateret til business email compromise (BEC), hvor tabet var 2,7 milliarder dollar.

I 2022 oversteg investeringssvindel med hensyn til tab; der er indrapporteret 3,31 milliarder dollars i tab - en stigning på 127 pct ift. 2021. En betydelig del af det samlede beløb var skyld i investeringssvindel i cryptocurrency, som steg fra 907 millioner dollars i 2021 til 2,57 milliarder dollars. i 2022.

Investeringssvindel defineres som 'vildledende praksis, der får investorer til at foretage køb baseret på falsk information'.

Links:

https://www.securityweek.com/cybercrime-losses-exceeded-10-billion-in-2022-fbi/

https://www.ic3.gov/Media/PDF/AnnualReport/2022_IC3Report.pdf

Keywords: