Webinar om CFCS’ vurdering af truslen mod Danmark

CFCS inviterer til webinar, bl.a. om påvirkningskampagner.

CFCS inviterer alle interesserede til at deltage i et webinar om cybertruslerne mod Danmark 2022. Dette sker i anledning af, at centeret kort før sommerferien udgav sin årlige vurdering af truslerne.

Nyt i forhold til de tidligere trusselsvurderinger er, at niveauet for cyberaktivisme er hævet fra lav til middel. Nyt er også, at centeret for første gang har et kapitel om påvirkning med brug af cyberangreb, hvorfor det må formodes også at blive behandling på webinaret.

Påvirkningsaktiviteter har som navnet antyder til formål at påvirke meningsdannelsen og her er – skriver CFCS – cyberangreb et af midlerne. Det kan foregå både offline og online og der nævnes bl.a. et hak og læk-angreb, som blev gennemført mod Demokraternes Nationale Komité (DNC) i forbindelse med det amerikanske præsidentvalg i 2016.

I den aktuelle trusselsvurdering nævnes bl.a. cyberangreb mod Ukraine, Polen og de baltiske lande. Formålet med disse angreb har oftest været at afspore eller aflede den offentlige debat for derved at fremme polarisering i de ramte samfund. Dette er naturligvis relateret til Ruslands invasion af Ukraine –  hvor formålet bl.a. er svække sammenhængskraften i allierede lande.

Webinaret foregår den 29. august kl. 10 og varer 45 minutter.

Tilmelding kan ske via https://www.cfcs.dk/da/nyheder/2022/webinar-cybertruslen-mod-danmark-2022/

Links:

https://www.cfcs.dk/da/cybertruslen/trusselsvurderinger/cybertruslen-mod-danmark/

Keywords: