Kritisk sårbarhed i Citrix Secure Access client til Ubuntu

Der er konstateret Sårbarheder i Citrix Secure Access-klient til Ubuntu (tidligere Citrix Gateway VPN-klient til Ubuntu). Dette gælder kun for versioner før 23.5.2.

Citrix anbefaler, at kunder, der er berørt af sårbarheden, opgraderer Citrix Secure Access-klienten, ud fra følgende kriterier:

1) Hvis Citrix Secure Access-klient til Ubuntu distribueres via SSL VPN-opgraderingskontrolfunktionen i Citrix ADC eller Citrix Gateway:

Udskift den sårbare klient på Citrix ADC eller Gateway ved at følge instruktionerne på: https://docs.netscaler.com/en-us/citrix-gateway/citrix-gateway-clients/s...


2) Hvis Citrix Secure Access-klient distribueres/opgraderes direkte til brugernes enheder:

Skal der installeres opdateringer på brugeres enheder ved at downloade dem fra https://www.citrix.com/downloads/citrix-gateway/plug-ins/Citrix-Gateway-...

Detaljeret beskrivelse af sårbarheden og løsninger findes her: https://support.citrix.com/article/CTX564169/citrix-secure-access-client...