PET indleder kampagne for beskyttelse af dansk forskning

Videnssikkerhed er på dagsordenen i PETs nye informationskampagne

PET går i dag i luften med en informationskampagne, der skal gøre ledere og forskere bevidste cyberspionage og hvordan den kan forebygges.

Det skriver  Ingeniøren.

Cyberspionage er den største trussel mod dansk forskning og viden – noget som gennem flere år er adresseret af bl.a. DKCERT i vores trendrapporter og senest af Erhvervsstyrelsen, PET og Uddannelses- og forskningsministeriet med genudgivelsen af publikationen ”Er jeres forskning i fare?”

Nu følger PET så op med en kampagne med en lang række materialer, som bl.a. omfatter online bannerreklamer og offline indhold som kaffekopper, kuglepenne, busreklamer og ophængninger på husgavle og erhvervsbygninger i nærheden af universiteterne.

Videnssikkerhed

I kampagnematerialet introducerer PET et nyt begreb: ’Videnssikkerhed’. Det beskrives som handlende om ’..at beskytte overførsel af viden om kritiske teknologier, statslige anliggender og kritisk infrastruktur til fremmede ikke-ligesindede stater.’

Met det italesætter PET udfordringen på en ny måde, så man kommer uden om det klassiske ’cyberspionage’ og ’cybersikkerhed’, for spionage handler om så mange andre ting end blot cybersikkerhed. For vidensoverførsel sker primært gennem forskningssamarbejder, optagelse af patenter, tyveri, men også cyberkriminalitet, hedder det.

Ifølge Ingeniørens omtale af sagen retter PET’s informationskampagne sig først og fremmest mod ledelseslaget, der som bekendt bærer det overordnede ansvar for at få gjort forskningsmiljøet modstandsdygtigt over for truslen. Men den har også et sekundært mål, nemlig at få forskerne til at tale om, hvordan de kan takle de dilemmaer, der er forbundet med at indlede samarbejder med udlandet.

Links:

https://pet.dk/sikkerforskning

https://pet.dk/raadgivning-om-sikkerhed/sikker-forskning/ressourcer

https://ufm.dk/publikationer/2023/er-jeres-forskning-i-fare