EU og USA indgår aftale om persondata

Artiklen blev oprindeligt publiceret den 3/2/2016

Europa-Kommissionen og USA er blevet enige om en aftale om dataudveksling på tværs af Atlanten. Aftalen afløser den såkaldte Safe Harbour-aftale, som EU-domstolen har kendt ugyldig.

Den nye aftale kaldes EU-US Privacy Shield. Den har til formål at beskytte europæiske borgeres grundlæggende rettigheder, når deres data overføres til USA.

Ifølge Europa-Kommissionen stiller den nye aftale strengere krav til virksomheder i USA om at beskytte europæeres persondata. USA’s Federal Trade Commission (FTC), der tager sig af sager om konkurrencemisbrug og unfair forretningsmetoder, skal overvåge aktiviteterne og håndhæve reglerne.

Der bliver klare begrænsninger for, i hvilket omfang amerikanske myndigheder kan få adgang til dataene.

Europæiske borgere får flere muligheder for at gøre indsigelse, hvis deres data bliver misbrugt.

Kommissionen og USA har indgået en foreløbig aftale. Den skal nu danne baggrund for en egentlig aftale, der skal til høring i Artikel 29-arbejdsgruppen og en komite med repræsentanter fra medlemsstaterne.

Links