Center for Cybersikkerhed er klar med nyt trusselsbillede mod Danmark

Danmark står over for en meget alvorlig trussel fra cyberspionage og cyberkrimininalitet, der skader Danmarks sikkerhed. Det siger Center for Cybersikkerhed i den årlige rapport.

Center for Cybersikkerhed i Forsvarets Efterretningstjeneste har nu udgivet sin årlige nationale trusselsvurdering.

Som de sidste års trusselsvurderinger har vist, er det en vedvarende trussel, Danmark vil stå over for på længere sigt, og som kræver en øget indsats for at beskytte imod, opdage og bekæmpe cyberangreb.

Center for Cybersikkerhed vurderer, at den alvorligste trussel kommer fra fremmede stater og kriminelle netværk.

”Det meget høje trusselsniveau bør foranledige danske myndigheder og virksomheder til på ny at vurdere deres evne til at opdage og modstå cyberangreb og i relevant omfang træffe de fornødne foranstaltninger til at styrke deres cybersikkerhed,” siger chefen for Center for Cybersikkerhed, Thomas Lund-Sørensen i forbindelse med udgivelsen.

Rapporten vurderer trusselsniveauet på fire områder:

  • Truslen fra cyberspionage vurderes til at være meget høj.
  • Truslen fra cyberkriminalitet vurderes til at være meget høj.
  • Truslen fra cyberaktivisme vurderes til at være middel.
  • Truslen fra cyberterror vurderes til at være lav.

Anbefaling:

Ret sikkerhedspolitikken, så den passer til trusselsbilledet.

Links: