Dansk Erhverv: GDPR koster danske virksomheder 8 mia. kroner

Omkostningerne for at leve op til den kommende Persondataforordning anslås til at løbe op i 8 milliarder kroner, viser analyse fra Dansk Erhverv.

På fredag den 25. maj træder EU’s Persondataforordning (GDPR – General Data Protection Regulation) i kraft. Dansk Erhverv har regnet på, hvad beskyttelsen af data kommer til at koste for de danske virksomheder.

Dansk Erhverv har set på omkostninger forbundet med at blive klar til at leve op til GDPR, baseret på indberetninger fra 415 medlemsvirksomheder.

Forventningen til GDPR-udgifterne for erhvervslivet løber, ud fra analysen, op i 8 milliarder kroner. Dertil kommer de årlige udgifter til vedligehold, som Dansk Erhverv dog ikke specificerer yderligere.

Gennemsnit på 38.722 kroner

Dansk Erhverv har indsamlet i alt 415 indberetninger fra virksomheder, der har opgjort deres omkostninger forbundet med at blive klar til GDPR.

Omkostningerne varierer betydeligt ud fra virksomhedsstørrelse. Små virksomheder på mellem 0 og 9 ansatte bedømmes til en gennemsnitlig omkostning på 24.358 kroner. 10 til 19 ansatte forventes at bruge 124.498 kroner, 20-99 ansatte beløber sig til 140.310 kroner, mens virksomheder med mere end 100 ansatte i gennemsnit vil bruge 960.930 kroner på projektet.

I gennemsnit bliver beløbet per virksomhed, ifølge Dansk Erhverv, på 38.722 kroner. Der er cirka 210.000 virksomheder i alt i Danmark.

De største poster i budgettet er henholdsvis indkøb af software eller hardware samt lønomkostninger, der til sammen står for 81 procent af de forventede udgifter.

Links:

Keywords: