Datatilsynet: Så mange GDPR-henvendelser har vi modtaget på et år

Datatilsynet har offentliggjort tal for det første år med GDPR.

Den 25. maj 2018 var dagen, hvor databeskyttelsesforordningen fik virkning i Danmark.

Det har ifølge Datatilsynet givet en væsentlig stigning i antallet af sager.

Således har tilsynet opgjort det første år i perioden fra 25. maj 2018 til 22. maj 2019:

Samlet set har Datatilsynet modtaget 5.962 klager og forespørgsler (2.294 klager og 3.668 forespørgsler). Desuden 5.215 underretninger om brud på persondatasikkerheden.

I 2017 var det samlede tal på 2.213 klager og forespørgsler.

En ny undersøgelse fra EU-Kommissionen viser ifølge Datatilsynet, at 81 % af danskerne har hørt om databeskyttelsesforordningen, og at andelen af danskere, der ved, at der er en myndighed i Danmark, der hjælper med at beskytte deres rettigheder ift. personoplysninger, er steget med 17 procentpoint det seneste år.

Links.