Sådan fordeler sårbarhederne sig på forskningsnettet

Seks procent af de sårbarheder, der blev fundet på forskningsnettet, er kritiske. Se opgørelsen for 2018 her.

DKCERT foretager løbende sårbarhedsscanninger af de institutioner, der er tilknyttet forskningsnettet. I 2018 blev der foretaget 121 scanninger.

Scanningerne undersøger, om it-systemer har kendte sårbarheder, som angribere kan udnytte. Informationerne om de aktuelle sårbarheder, der bliver fundet, kombineres med en redegørelse om hvilke tiltag institutionerne bør foretages for at højne sikkerheden.

I analysen for 2018 foretages også en risikovurdering, der opdeler sårbarhederne i kategorierne: Kritisk (seks procent), høj (13 procent), middel (61 procent) og lav (21 procent).

I 2018 fordelte sårbarhederne sig således i de fire kategorier:

Kilde: DKCERT.

Anbefaling:

Sårbarheder skal opdateres med de nyeste rettelser fra producenterne.

Links: