Rapport gør status over sårbarheder i årets første halvdel

Web-relaterede sårbarheder står for over halvdelen af alle sårbarheder og en tredjedel af nye registreringer overstiger en CVSS-værdi på syv.

Sikkerhedsfirmaet Risk Based Security har udgivet en såkaldt Mid-Year-rapport om sårbarheder.

Her har virksomheden gjort status og opsummeret den første halvdel af 2019, hvor 11.092 nye sårbarheder er indgået i firmaets rapportering.

I analysen kan man finde en række nøgletal, der blandt andet fortæller, at 54,5 procent af alle sårbarheder er web-relaterede, at 34 procent har ’public exploits’ og at 53 procent kan udnyttes via fjernadgang.

Den første halvdel af året viser samlet set et lille fald i antallet af sårbarheder på 4 procentpoint i forhold til samme periode i 2018.

CVSS-vurderinger, der har en højere værdi end 7, står for 36,4 procent af de registrerede sårbarheder i første halvdel af 2019. 14.7 procent har en score på over 9.

CVSS er en åben standard, der anvendes til at beskrive, hvor alvorlig en sårbarhed er. Skalaen går fra 0 til 10, hvor 10 er mest alvorlig.

Kilde: Risk Based Security: 2019 Mid-Year QuickView Vulnerability Report.

Links: