printerdeling

Mange netværksprintere er sårbare

Flere af sårbarhederne har været kendt tidligere. Men forskerne har påvist, at de findes i printere, og at de kan udnyttes i praksis. Til det formål har de udviklet værktøjet PRinter Exploitation Toolkit (PRET).

Nogle af sårbarhederne skyldes ikke fejl i printerne, men er resultat af indbyggede funktioner i PostScript-sproget.

Sårbarhederne gør det muligt at sætte en printer ud af drift, få øgede privilegier, tilgå print-jobs, få fat i fortrolig information og udføre programkode.

Dansk

Firewall

Hvad er en firewall?

En firewall er et program eller en boks, der ud fra nogle regler sorterer datapakker, som sendes til og fra et netværk. På den måde kan den fx sikre, at din pc eller dit netværk kun modtager datapakker, der indgår i kommunikation, som du selv har startet. En firewall beskytter mod angreb fra hackere og orme.

Dansk
Abonnér på RSS - printerdeling