Regeringen er klar med ny national strategi for cyber- og informationssikkerhed

I dag har regeringen fremlagt en strategi for hvordan borgere, virksomheder og myndigheder skal beskyttes bedre mod digitale trusler og it-kriminalitet.

Regeringen har netop fremlagt 25 initiativer, der har til formål at styrke samfundets forsvar imod cyberangreb og it-kriminelle. I de kommende år vil regeringen afsætte 1,5 milliarder kroner til projektet.

Strategien stiller krav om at energi-, transport, tele-, finans-, sundheds- og søfartssektoren skal udarbejde en delstrategi for arbejdet med informationssikkerhed inden udgangen af 2018. Hver sektor skal desuden oprette en dedikeret cybersikkerhedsenhed.

Der oprettes ligeledes et døgnbemandet center under Center for Cybersikkerhed. Centret skal stå for øget monitorering af vitale it-systemer med henblik på at varsle myndigheder og virksomheder om aktuelle og potentielle trusler.

Dette gøres for at sikre landets kritiske infrastruktur.

Bedre borgeruddannelse

Regeringen vil også styrke samarbejdet mellem private og offentlige virksomheder samt styrke den generelle viden om it-sikkerhed i befolkningen.

Der skal eksempelvis mere fokus på digital dannelse og sikkerhed hele vejen gennem uddannelsessystemet fra undervisning i folkeskolen til forskning på universiteterne.

Desuden vil regeringen gøre det nemmere at få viden om, hvad man skal gøre, hvis uheldet er ude.

Derfor bygges en samlet informationsportal for borgere, virksomheder og myndigheder med information om aktuelle trusler og gode råd til, hvordan man beskytter sine data.

Links: