Become af cyberhero part 4

Mørketal præger data om cybersikkerhedshændelser. Og hvad er en hændelse egentlig, og hvorfor skal man rapportere det? Det fortæller Philomena Smith om.

Fjerde afsnit af pensionisten Philomena Smiths videoblog 'Cyberkriminalitet for newbies' handler om, hvordan en rapportering om en hændelse fra den nyansatte forsker på det fiktive universitet Harfordbridge University i GÉANTs videoserie forhindrede et cyberangreb i at brede sig.

Hver uge her i oktober har GÉANT udgivet et afsnit af Philomena Smiths eventyr, der omhandler forskellige emner som online privatliv, databeskyttelse, digitalt fodaftryk, phishing, smishing, vishing, social engineering, ransomware, backups, rapportering af cyberhændelser og videndeling i samfundet. Afsnittene gennemgår også angrebsteknikkerne og giver tips til, hvordan angribere kan overlistes.

Videoserien er et initiativ i GÉANTs indsats i cybersikkerhedsmåneden.

Links:

https://connect.geant.org/csm23