cybersikkerhedsmåned

Kender du cyberhotlinen?

De digitale trusler er mange og vedvarende, og derfor sætter Digitaliseringsstyrelsen og Center for Cybersikkerhed sammen fokus på at udbrede kendskabet til Cyberhotline for digital sikkerhed, så flere borgere og virksomheder kan benytte sig af tilbuddet om telefonisk vejledning. Sådan lyder det fra de to myndigheder, der har ansvaret for at øge informationssikkerheden hos borgere, virksomheder og myndigheder. Det sker i kampagnemateriale, som udsendes i dag den 30.10, og som samtidig udgøre afslutningen på cybersikkerhedsmåneden.

Dansk

Become af cyberhero part 2

Har du nogensinde spekuleret på, hvordan hackere rent faktisk iværksætter angreb hos deres ofre? Selv om de fleste nok har hørt om phishing, smishing og vishing, og at det er gamle taktikker, så er de stadig virksomme og så effektive, at det stadig er det foretrukne angrebsvåben fra angribere. Det handler andet afsnit i GÈANT-pensionisten Philomena Smiths videoblog 'Cyberkriminalitet for newbies'.

Dansk

CSM23: Deltag i GÉANTs webinarer

De fleste inden for uddannelses- og forskningssektoren arbejder med informationer, der har en værdi for udenlandske aktører. Ikke nødvendigvis fordi informationerne har en høj forskningsmæssig og evt. høj kommerciel værdi for fx cyberspionageaktører, men fordi de repræsenterer data som kan anvendes til videresalg eller andre former for forædling til senere anvendelse, fx phishing eller spearphishingaktiviteter.

Dansk

Cybersikkerhedsmåned 2023: Bidrag med en aktivitet

Der er efterhånden konsensus om, at cyber- og informationssikkerhed kræver en fælles indsats, og at sikkerhed er noget alle kan bidrage til – enten ved egne handlinger og efterlevelse af de gode råd eller ved at fortælle om det til andre.

Dette indgår som præmis i kommunikationen om cybersikkerhedsmåneden, der hvert år løber af stablen til oktober.

Dansk

Cybersikkerhedsmåneden 2023 nærmer sig

Den europæiske cybersikkerhedsmåned 2023 nærmer sig med hastige skridt. Cybersikkerhedsmåneden indebærer, at der i oktober her i Danmark bliver sat alle sejl til for at sætte cybersikkerhed på dagsordenen blandt borgere, myndigheder og virksomheder. Det sker fra myndighedsside, hvor Digitaliseringsstyrelsen er den danske koordinator på måneden.

En af DKCERTs samarbejdspartnere, GÉANT, har også taget handsken op og sætter sikkerhed på dagsordenen i oktober.

Det sker ved at lancering af en oplysningskampagne for det internationale forsknings- og uddannelsessamfund.

Dansk

Den sikre investering er digital sikkerhed

Cybersikkerhedsmåneden er godt i gang med aktiviteter og indsatser rundt omkring i landet. Mest fremtrædende er pt. en kommunikationskampagne, som Erhvervsstyrelsen og Industriens Fond står bag, og som bliver delt vidt og bredt på en række forskellige platforme.

Kampagnens udgangspunkt er, at 40 pct. af de danske SMV’ere har et ’utilstrækkeligt it-sikkerhedsniveau’, hvilket er blevet dokumenteret i en analyse, som blev offentliggjort i slutningen af september. Analysen fortæller også, at 24 pct. af SMV’erne ikke anvender backup og opdatering af styresystemer.

Dansk

Cybersikkerhedsmåned 2021: Book en ekspert

Atter i år kan man booke en ekspert i cyber- og informationssikkerhed til at holde oplæg om et specifikt emne i sikkerhedsmåneden. Der er både eksperter fra myndighederne og private virksomheder, der stiller deres viden til rådighed og formidler det i gratis foredrag.

Foredragene kan fx holdes hos virksomheder, myndigheder, på skoler, i organisationer mv. Dermed er der en mulighed for at en sikkerhedsekspert ind, som kan skabe engagement og bevidsthed om digital sikkerhed fx på arbejdspladsen mv.

Dansk

Cybersikkerhedsmåned 2021: Bidrag med en aktivitet

Cybersikkerhed er en fælles indsats. Højere sikkerhed er noget vi alle kan bidrage til – enten ved egne handlinger og efterlevelse af de gode råd eller ved at fortælle om det til andre.

Dette er en af præmisserne bag muligheden for at byde ind med en aktivitet i cybersikkerhedsmåneden, der løber af stablen i oktober 2021.

Dansk

Sider

Abonnér på RSS - cybersikkerhedsmåned