DKCERT skal spille forskningsnettet ind i cybersikkerhedsrådet

DKCERTs nye chef Jacob-Steen Madsen har fået sæde i rådet.

Et nyt cybersikkerhedsråd for perioden 2024-2027 er udpeget, og dermed er der også udnævnt nye medlemmer. Selv om DKCERT som institution har været med siden etableringen af rådet i 2019, er der en ny mand på posten, nemlig DKCERTs chef Jacob Steen-Madsen, der kommer til at være sektorens repræsentant.

Jacob-Steen Madsen siger i forbindelse med DKCERTs genudpegning til rådet.

- DKCERT er en vigtig aktør i det samlede danske cybersikkerhedslandskab, fordi vi kan fungere samlende for de konkrete tiltag, som måtte ramme vores forsknings- og vidensinstitutioner. DKCERT har et stærkt fælles overblik over den infrastruktur, der er ligger i forsknings- og videnssamfundet, og det kan vi spille ind i rådets drøftelser, så der kan tages størst muligt hensyn til det i det nationale sikkerhedsarbejde"

Rådet består af 19 medlemmer fra den private og offentlige sektor, hvor både den kritiske infrastruktur, kommune og region, forskning, forbrugere, rådgivning og interesseorganisationer er repræsenteret og altså også DKCERT.

Selv om fokus i rådet ifølge det nye kommissorium i højere grad end tidligere vil ligge i retning af de små og mellemstore virksomheder, så har cybersikkerhedsrådet alligevel en stor betydning for uddannelses- og forskningssektoren ifølge Jacob-Steen Madsen.

- Vi må erkende, at vi med den nye verdensorden skal vi blive bedre og bedre til at passe på den forskning, der bedrives på danske videns-, uddannelses- og forskningsinstitutioner, fx ift. udvikling af dual use-teknologier, men også andre forskningsområder, som har strategisk betydning og hvor der derfor er risiko for stort videnstab. Arbejdet i rådet kan forhåbentlig være med til at vise tydelige veje ind i det felt, så universiteterne og vidensinstitutionerne får gode handlemuligheder.

Selv mener Jacob Steen-Madsen, at hans personlige erfaring fra flere CIO-jobs i danske uddannelses- og forskningsinstitutioner giver ham faglig ballast, som kan bruges direkte i rådet.

- Dels kan jeg bidrage med en forståelse for de operationelle udfordringer, der på forsknings- og vidensområdet ift. andre myndigheder. Dels har jeg en dyb forståelse for forskningens bidrag til samfundet og den åbenhedskultur, som traditionelt har præget område, men som nu er under pres, slutter Jacob Steen-Madsen.

Rådets første møde holdes efter sommerferien og et af de første opgaveområder bliver at bidrage strategisk til den kommende nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi, som skal løbe fra 2025.

Links:

https://cert.dk/da/news/2024-06-24/Nyt-cybersikkerhedsraad-udpeget

Keywords: