National cybersikkerhedsmåned nærmer sig

Oktober er igen den måned, hvor myndighederne sætter cybersikkerhed på dagsordenen.

I oktober er der fælles fokus på digital sikkerhed i Danmark. Sådan fremgår det af sikkerdigital.dk-hjemmesiden, hvor borgere, smv’ere og myndigheder kan holde sig orienteret om cyber- og informationssikkerhed.

At oktober er valgt til måneden for cyber- og informationssikkerheds skyldes et initiativ fra ENISA, EU's agentur for cybersikkerhed, som for flere år siden satte måneden på landkortet og inviterede medlemslandene til at adoptere tænkningen om én og samme, fælles måned for dagsordenssættende events og kampagner om cybersikkerhed.

Således sker det også i Danmark, hvor der på kampagnesiden præsenteres en række videocases med virksomheder, der har oplevet cyberangreb og konsekvenserne for dem. Arrangøren af virksomhedskampagnen er Erhvervsstyrelsen og Industriens Fond.

For borgerne er fokusområdet, hvordan danskerne kan blive bedre til lave sikre kodeord, hvordan forældre kan lære deres børn om sikkerhed, deling af billeder mm. Her er arrangørerne Digitaliseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner i samarbejde med Center for Cybersikkerhed.

Der er ikke adresseret et særligt fokus på uddannelses- og forskningssektoren, men det kan der rådes bod på ved egenindmeldte aktiviteter i måneden.

Links:

https://sikkerdigital.dk/national-cybersikkerhedsmaaned