Erhvervsstyrelsen

SMV’ere opfatter ikke it-sikkerhed som en del af virksomheden

Erhvervsstyrelsen har for nyligt gennemført i samarbejde med Epinion en analyse, der sætter spot på danske små og mellemstore virksomheders forhold til it-sikkerhed. Analysens hovedresultat viser, at ¾ af deltagerne i analysen oplyser, at de i høj eller nogen grad har udliciteret deres it-sikkerhed til en ekstern it-leverandør. 

I de kvalitative interviews, der er udarbejdet på bagkant af de kvantitative resultater, belyses det, at fokus på it-sikkerhed blandt de virksomheder med udliciteret it-sikkerhed, ’i praksis er lavt’, som det hedder i analysen.

Dansk

Den sikre investering er digital sikkerhed

Cybersikkerhedsmåneden er godt i gang med aktiviteter og indsatser rundt omkring i landet. Mest fremtrædende er pt. en kommunikationskampagne, som Erhvervsstyrelsen og Industriens Fond står bag, og som bliver delt vidt og bredt på en række forskellige platforme.

Kampagnens udgangspunkt er, at 40 pct. af de danske SMV’ere har et ’utilstrækkeligt it-sikkerhedsniveau’, hvilket er blevet dokumenteret i en analyse, som blev offentliggjort i slutningen af september. Analysen fortæller også, at 24 pct. af SMV’erne ikke anvender backup og opdatering af styresystemer.

Dansk

National cybersikkerhedsmåned nærmer sig

I oktober er der fælles fokus på digital sikkerhed i Danmark. Sådan fremgår det af sikkerdigital.dk-hjemmesiden, hvor borgere, smv’ere og myndigheder kan holde sig orienteret om cyber- og informationssikkerhed.

At oktober er valgt til måneden for cyber- og informationssikkerheds skyldes et initiativ fra ENISA, EU's agentur for cybersikkerhed, som for flere år siden satte måneden på landkortet og inviterede medlemslandene til at adoptere tænkningen om én og samme, fælles måned for dagsordenssættende events og kampagner om cybersikkerhed.

Dansk
Abonnér på RSS - Erhvervsstyrelsen