Nyt ansigt i DKCERT

Morten Als Pedersen er startet som sikkerhedskonsulent og skal beskæftige sig med informationssikkerhed i forhold til Forskningsnettets institutioner.

I januar er Morten Als Pedersen blevet en del af DKCERT, hvor han skal understøtte compliance- og auditaktiviteter for alle de parter, der har behov for det.

Morten har været CISO gennem mere end 10 år, hvor han har været ansvarlig for informationssikkerheden for DTU’s ledelsessystem. Han har derfor den bedst tænkelige baggrund for at bidrage til den slags aktiviteter blandt Forskningsnettets institutioner. Mortens primære fokus vil i starten være ISO27001 og audits i den forbindelse. DKCERTs DPO-tjeneste, som har kørt siden 2018, suppleres dermed med ydelser i forhold til ISO27001 og senere forventeligt også ISO27701.

Velkommen til Morten.

Keywords: