Trendrapport

DKCERTs Trendrapport 2022 på gaden

DKCERT har i dag publiceret sin årlige trendrapport. En rapport, som dels er DKCERTs beretning om året, der er gået, dels er DKCERTs bud på de trends, vi forventer vil være fremherskende.

Rapporten indledes med årets vurdering af cybertruslerne mod sektoren, som konkluderer – hvilket næppe kan være en overraskelse for mange – at truslen fra cyberkriminalitet og cyberspionage er meget høj. Sådan har den været i flere år, og det ændrer krigen i Ukraine ikke på.

Dansk

CFCS: Cybertruslen mod Danmark 2021

Center for cybersikkerhed har i dag sendt sin nye trusselsvurdering på gaden. Formålet med vurderingen, skriver CFCS selv, er, ’.. at informere danske beslutningstagere, myndigheder og virksomheder om cybertruslen mod Danmark. Viden om truslen skal bl.a. kunne bruges til at prioritere tiltag hos den enkelte myndighed og virksomhed. Dette produkt vurderer trusselsniveauerne for forskellige typer af cybertrusler, men trusselsvurderingen indeholder ikke konkrete råd og vejledninger til at imødegå disse trusler.’

Dansk

Her er DKCERTs 14 anbefalinger til ledelsen på uddannelses- og forskningsinstitutioner

Informationssikkerhed er ledelsens ansvar. Brud på sikkerheden og brud på databeskyttelseslovgivningen kan koste dyrt i form af økonomisk tab, dårlig omtale og udgifter til oprydning. DKCERT anbefaler, at institutionens ledelse afsætter de fornødne ressourcer til at løfte opgaven.

Dansk

Cybersituationsbilledet 2020/21

Center for Cybersikkerhed har i fem år udgivet en vurdering af cybertruslen mod Danmark. I alle årene har truslen fra cyberkriminalitet og cyberspionage været vurderet som MEGET HØJ. I den seneste trusselsvurdering, der udkom i juni 20202, gentages vurderingen, og en opdatering ses i Forsvarets Efterretningstjenestes efterretningsmæssige risikovurdering fra december 20203. Her fremgår det, at udnyttelsen af COVID-19 udgør et nyt element i det samlede trusselsbillede, men ‘..truslerne har derudover ikke ændret sig markant. 

Dansk

Her er DKCERTs 17 anbefalinger til de it-ansvarlige

DKCERTs seneste anbefalinger om informationssikkerhed til it-ansvarlige på uddannelses- og forskningsinstitutioner ser således ud.

DKCERT udsender hvert år en Trendrapport om sikkerhedsåret og med nye anbefalinger til universiteterne.

Rapporten sammenfatter sikkerhedshændelser, scanninger af forskningsnettet og de øvrige aktiviteter som DKCERT har været engageret i vedrørende informationssikkerheden på det danske forskningsnet.

Materialet sættes i perspektiv med information og data fra eksterne sikkerhedsfirmaer og eksterne skribenter.

Dansk

DKCERTs trendrapport 2021 er på gaden

DKCERT har i dag publiceret sin årlige trendrapport. En rapport, som dels er DKCERTs beretning om året, der er gået, dels er DKCERTs bud på de trends, vi forventer, kommer til at være fremherskende.

Rapporten indledes med et kort vue over cybersituationsbilledet, som DKCERT har observeret gennem det seneste år. Herefter kommer en vurdering af truslerne mod universitets- og forskningssektoren. Denne, trusselsvurderingen, er mest henvendt til sektoren og anviser, at truslen fra cyberspionage, kriminalitet og insidere mod sektoren er meget høj.

Dansk

Trendrapporter

Forside trendrapport 2022

Hvert forår udsender DKCERT en trendrapport, der opsummerer de væsentligste tendenser fra det foregående år. Rapporterne indeholder data og statistik om de sikkerhedshændelser, DKCERT har behandlet, samt om den generelle udvikling inden for cyber- og informationssikkerhed.

Dansk

Disse typer sårbarheder blev registreret i 2018

2018 blev igen et rekordår med hensyn til det registrerede antal af sårbarheder.

USA’s National Vulnerability Database (NVD) registrerede således 16.555 sårbarheder i 2018, hvilket er godt 2.000 flere end i 2017.

I den nye trendrapport har vi blandt andet set på hvilke typer sårbarheder, der har været i 2018.

Fordelingen af de forskellige typer sårbarheder i 2018 kan ses i nedenstående graf.

Dansk

Her er en oversigt over inficerede IP-adresser i Danmark i 2018

DKCERT udsender hvert år en Trendrapport om sikkerhedsåret og med nye anbefalinger til universiteterne.

Rapporten sammenfatter sikkerhedshændelser, scanninger af forskningsnettet og de øvrige aktiviteter som DKCERT har været engageret i vedrørende informationssikkerheden på det danske forskningsnet.

Materialet sættes i perspektiv med information og data fra eksterne sikkerhedsfirmaer og eksterne skribenter.

I rapporten har vi blandt andet set på malware og phishing i Danmark i 2018, hvor sikkerhedsfirmaet CSIS har opgjort antallet af inficerede IP-adresser.

Dansk

Her er DKCERTs 17 anbefalinger til de it-ansvarlige

DKCERT udsender hvert år en Trendrapport om sikkerhedsåret og med nye anbefalinger til universiteterne.

Rapporten sammenfatter sikkerhedshændelser, scanninger af forskningsnettet og de øvrige aktiviteter som DKCERT har været engageret i vedrørende informationssikkerheden på det danske forskningsnet.

Materialet sættes i perspektiv med information og data fra eksterne sikkerhedsfirmaer og eksterne skribenter.

Informationerne samles i en række anbefalinger til henholdsvis ledelsen og til de it-ansvarlige på uddannelses- og forskningsinstitutioner.

Dansk

Sider

Abonnér på RSS - Trendrapport